Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Konopnica

Logo - Urząd Gminy Konopnica

Oświadczenia majątkowe władz gminy

Szczegółowe wyszukiwanie
Zastępca wójta
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2014 r
Oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe z-cy wójta (rezygnacja z funkcji)
Sekretarz
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
wladze
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 dni od wyznaczenia do pełnienia funkcji wójta gminy Konopnica- kwiecień 2007 r.
Stanowisko pracownika - wójt gminy
Sekretarz
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2014 r
Oświadczenie majątkowe z-cy wójta złożone za dzień powołania na stanowisko
Oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie majatkowe za 2014 r. Z-cy Wójta
Zastępca Wójta
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Zastępca Wójta
Oświadczenie majątkowe na rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Skarbnik
Oświadczenie majątkowe 30 dni od powołania na stanowisko
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe na rok 2020
Stanowisko pracownika - Skarbnik
Skarbnik
Oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie majątkowe 2012 złożone w terminie do 30 kwietnia 2013 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2014 r
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe na dzień odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy
Oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie majątkowe za 2014
Wójt
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2014r.
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Konopnica składane dwa miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy Konopnica
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019
Oświadczenie za rok 2018
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za rok 2016
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.