Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Konopnica

Logo - Urząd Gminy Konopnica

Oświadczenia majątkowe władz gminy

Szczegółowe wyszukiwanie
Zastępca wójta
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2014 r
Oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie majątkowe z-cy wójta (rezygnacja z funkcji)
Sekretarz
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
wladze
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 dni od wyznaczenia do pełnienia funkcji wójta gminy Konopnica- kwiecień 2007 r.
Stanowisko pracownika - wójt gminy
Sekretarz
Oświadczenie majątkowe z-cy wójta złożone za dzień powołania na stanowisko
Oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2014 r
Oświadczenie majatkowe za 2014 r. Z-cy Wójta
Zastępca Wójta
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Zastępca Wójta
Oświadczenie majątkowe na rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Skarbnik
Oświadczenie majątkowe 30 dni od powołania na stanowisko
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe na rok 2020
Stanowisko pracownika - Skarbnik
Skarbnik
Oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2014 r
Oświadczenie majątkowe 2012 złożone w terminie do 30 kwietnia 2013 r.
Oświadczenie majątkowe na dzień odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie majątkowe za 2014
Wójt
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2014r.
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Konopnica składane dwa miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy Konopnica
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019
Oświadczenie za rok 2018
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
Oświadczenie za rok 2016
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.