Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Konopnica

Logo - Urząd Gminy Konopnica

Oświadczenia majątkowe radnych

Szczegółowe wyszukiwanie
Rada gminy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania
Oświadczenie za 2018 rok
Rada gminy
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2014 r
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania
Oświadczenie majątkowe radnego składane dwa miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie złożone przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Rada gminy
Oświadczenie majątkowe złożone do dnia 30 kwietnia 2015 roku
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Konopnica składane dwa miesiące przed upływem kadencj
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2014r.
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania
Oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za rok 2018
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Rada gminy
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania
Oświadczenie złożone przed upływem kadencji
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Rada gminy
Oświadczenie majątkowe radnego składane dwa miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2013r.
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2014r.
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie złożone przed upływem kadencji
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Rada gminy
Oświadczenie majątkowe radnego składane dwa miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2014 r
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania
Oświadczenie złożone przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Rada gminy
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2014r.
Oświadczenie majątkowe radnego składane dwa miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie złożone przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Rada gminy
Oświadczenie majątkowe radnego składane dwa miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2014 r
Rada gminy
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania
Oświadczenie majątkowe radnego składane dwa miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Korekta za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Korekta za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie złożone przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Rada gminy
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2014 r
Oświadczenie majątkowe radnego składane dwa miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania
Oświadczenie złożone przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Rada gminy
Oświadczenie Majątkowe za 2021rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada gminy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania
Oświadczenie za 2018 rok
Rada gminy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania
Rada gminy
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2014 r
Oświadczenie majątkowe radnego składane dwa miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe radnego składane dwa miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie złożone przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Rada gminy
oświadczenie majątkowe radnego
Rada gminy
Oświadczenie majątkowe radnego składane dwa miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2014r.
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania
Oświadczenie złożone przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Rada gminy
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2014r.
Oświadczenie majątkowe radnego składane dwa miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2013r.
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania
Oświadczenie złożone przed upływem kadencji
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Rada gminy
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2013r.
Oświadczenie majątkowe radnego składane dwa miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2014 r
Rada gminy
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2014 r
Oświadczenie majątkowe radnego składane dwa miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2013r.
Oświadczenie złożone przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Rada gminy
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania
Oświadczenie Majątkowe za 2021rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie złożone przed upływem kadencji
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Rada gminy
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2014 r
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania
Oświadczenie majątkowe radnego składane dwa miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie złożone przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Rada gminy
Oświadczenie Majątkowe za 2021rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania
Rada gminy
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2014r.
Oświadczenie majątkowe radnego składane dwa miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie złożone przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.