Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Konopnica

Logo - Urząd Gminy Konopnica

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych

Szczegółowe wyszukiwanie
Zakład Opieki Zdrowotnej w Motyczu
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Motyczu
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Gimnazjum im.Wincentego Pola w Radawczyku Drugim
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie majątkowe za 2013
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Starszy specjalista pracy socjalnej
Szkoła Podstawowa w Stasinie
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor szkoły
Oświadczenie p.o. dyrektora szkoły złożone w terminie 30 dni od dnia powołania.
Stanowisko pracownika - p.o. dyrektora szkoły
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Szkoła Podstawowa w Zemborzycach Tereszyńskich
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora szkoły
Szkoła Podstawowa w Motyczu im. Wincentego Witosa
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Gminna Biblioteka Publiczna w Konopnicy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od wyboru na stanowisko
Stanowisko pracownika - Kierownik
Szkoła Podstawowa w Zemborzycach Tereszyńskich
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor szkoły
Oświadczenie p.o. dyrektora szkoły złożone w terminie 30 dni od dnia powołania.
Stanowisko pracownika - p.o. dyrektora szkoły
Szkoła Podstawowa w Konopnicy im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe na rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Szkoła Podstawowa w Konopnicy im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie majątkowe za 2013
Szkoła Podstawowa w Radawcu Dużym
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor szkoły
Oświadczenie majątkowe na rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie majątkowe za 2013
Biblioteka Publiczna Gminy Konopnica
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Konopnica
Oświadczenie majątkowe na rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Gminna Biblioteka Publiczna w Konopnicy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Szkoła Podstawowa w Motyczu im. Wincentego Witosa
Oświadczenie dyrektora szkoły złożone w terminie 30 dni od dnia powołania
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor szkoły
Biblioteka Publiczna Gminy Konopnica
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Szkoła Podstawowa w Stasinie
Oświadczenie majątkowe na 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie majątkowe za 2013
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora szkoły
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy
Oświadczenie majątkowe za 2013
Oświadczenie majątkowe na rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.