Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Konopnica

Logo - Urząd Gminy Konopnica

Oświadczenia majątkowe pracowników

Szczegółowe wyszukiwanie
Referat Finansowy
Oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2014 r
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Urząd Gminy Konopnica
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe 2014
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Starszy specjalista pracy socjalnej
wieloosobowe stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki mieniem komunalnym, handlu i usług
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2014 r
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor, wieloosobowe stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki mieniem komunalnym, handlu i usług
Oświadczenie majątkowe na rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za 2016 rok
wieloosobowe stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki mieniem komunalnym, handlu i usług
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Urząd Gminy Konopnica
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od upoważnienia przez Wójta Gminy Konopnica do wydawania decyzji.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Urząd Gminy Konopnica
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Referat Finansowy
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od upoważnienia przez Wójta Gminy Konopnica do wydawania decyzji.
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Imspektor ds. podatków
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Urząd Gminy Konopnica
Oświadczenie majątkowe na rok 2020
Skarbnik
Oświadczenie majątkowe 30 dni od powołania na stanowisko
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe na rok 2020
Stanowisko pracownika - Skarbnik
Urząd Gminy Konopnica
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od upoważnienia przez Wójta Gminy Konopnica do wydawania decyzji.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy
Oświadczenie majątkowe za 2013
Oświadczenie majątkowe na rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Skarbnik
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2014 r
Oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie majątkowe na dzień odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe 2012 złożone w terminie do 30 kwietnia 2013 r.
Oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie majątkowe za 2014
Referat Finansowy
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie do 30 kwietnia 2014 r
Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe 2014
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - inspektor do spraw podatków
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe 2015 złożone w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie majątkowe na rok 2020